:: Kody kreskowe

Kody kreskowe

Moduł kody kreskowe wzbogaca efektywność modułu Zarządzanie zasobami. Umożliwia on szybszą i bardziej precyzyjna identyfikację przedmiotów fizycznych niż standardowe metody.

AuditPro może generować najczęściej używane typy kodów kreskowych dla zapisanych zasobów. Kody te są wcielone do modułu „Zarządzanie zasobami".

Back
Copyright © FairNet Group CZ, spol. s r.o., EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system UPgates
Site map | Terms and Conditions