:: AuditPro SMS Connector

AuditPro SMS Connector

Jeśli używasz w firmie Microsoft System Management Server możesz zintegrować z nim AuditPro za pomocą modułu SMS Connector. Pozwoli to na bardziej pełne wykorzystanie możliwości obu produktów.

AuditPro SMS Connector połączony z Microsoft SMS pozwalają na:

  • Stworzenie przejrzystego systemu zarządzania licencjami bez kłopotliwego instalowania wielu klientów.
  • Uzyskanie maksimum informacji bez konieczności kopiowania danych z każdego z komputerów z osobna.
  • Tworzenie hierarchicznych zestawień dla indywidualnych lokalizacji.
  • Tworzenie zintegrowanych raportów oprogramowania i zasobów.
Back
Copyright © FairNet Group CZ, spol. s r.o., EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system UPgates
Site map | Terms and Conditions